Hästar och trafik

Hästar och trafik

Hästar i trafiken är en het potatis, av så många skäl. Dels finns det ju de rent säkerhetsmässiga aspekterna, men sedan är ju detta ett tillfälle när vi med hästar och hästvana träffar på andra människor som kanske inte delar vårt intresse och/eller förståelse. Sist men inte minst så är det ju även hästens upplevelse, tålighet och vana som spelar in.

Men om vi börjar med det rent lagmässiga så återfinner man trafikreglerna, som gäller både på väg och i terräng, i trafikförordningen (1998:1276). Vill du bli paragrafryttare kan du läsa vidare där, men kortfattat gäller följande:

 • Om du leder eller rider en häst gäller reglerna om fordon i tillämpliga delar. Om du kör häst och vagn/släde räknas det som ett fordon och då gäller reglerna fullt ut.

 • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor. 

 • Du ska färdas på höger sida av vägen (även om du leder), så nära kanten som möjligt. Finns det vägren ska du använda den. 

 • Du får inte rida, köra eller leda på gång- eller cykelbanor. 

 • Du får inte rida, köra eller leda på motortrafikled eller motorväg. 
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla extra låg hastighet, till exempel:
  • där det finns barn på eller vid vägen
  • vid möte på smala vägar
  • i skarpa kurvor
  • vid backkrön
 • Bestämmelser om väjningsplikt och stopplikt gäller som vanligt. Om du kommer från terrängen in på en väg har du väjningsplikt. 
 • Du skall ge tecken när du skall svänga. Tecken ges enklast genom att räcka ut handen precis som när du cyklar.  
 • Om du kör med vagn eller släde räknas du som tidigare sagt som fordon. Det innebär att du under mörker skall ha lykta med vitt ljus framåt, lukta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna skall sitta på vänstra sidan av ekipaget.
 • Om man rider eller leder häst finns inga särskilda krav på reflexer eller belysning vid mörker. Däremot så är det ju helt givet att man skall ha det, gärna både lykta och reflexer. Om inte annat så är det ju även viktigt för hästen att kunna se vad den skall trampa och eventuellt undvika. Reflexer bör man ha i sådan omfattning att det tydligt framgår för en medtrafikant vad för trafikant den möter. På hästen är det bra att ha reflexer på benen, framförallt på vänster framben och höger bakben, samt någon reflex som syns bra bakifrån, till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg.

Några skyltar att hålla extra koll på:

Gång och cykelbana (det finns flera märken för dem). Här är det inte tillåtet att färdas med häst (inte ens leda). 

Ridväg, men det är även tillåtet att gå, då du kan möta gångtrafikanter.

Förbud mot ridning, men det är tillåtet att leda hästen.

Förbud mot trafik med hästfordon, men det är tillåtet att rida. 

 Attityder och samarbete:

Nu kommer vi till den svåra biten, att samarbeta med andra trafikanter som har olika grad av kunskap och förståelse för hästar och ridning. Ovan har vi sett att häst och ryttare anses som ett fordon. Problemet med hästen som fordon är dock att den kan bli rädd eller störd så att ryttaren tappar kontrollen. Då är det givetvis lätt att en olycka händer. Eftersom vi inte känner alla som vi kan möta i trafiken får ryttaren i samtliga fall förutsätta att bilisten inte kommer att ta den hänsyn som önskas. Vanligt är att bilister kör för nära, tränger sig förbi, kör för fort eller inte är villig att etablera kontakt med ryttaren för att lösa en mer trixig situation. Tålamod hos båda parter kan även det vara en bristvara. 

Det vi som ryttare kan göra för att förbättra situationen:

 • Rid bara på vägar med en trafiksituation som din häst är van att klara av. Detta är ju givetvis svårt till en början, men vi återkommer med ett inlägg kring trafikträning av häst.
 • Se till att du syns väl, speciellt vid mörker, men även dagtid är det bra med tex färgstark klädsel eller väst. 
 • Försök att etablera ögonkontakt med föraren av det andra fordonet om möjligt. På detta sätt kan man lättare avläsa den andres avsikt. 
 • Tala inte i telefon och rid samtidigt. Detsamma gäller ju givetvis även SMS. Ha inte heller lurar i öronen och lyssna på musik eller dylikt, då detta minskar eller helt tar bort din möjlighet att höra andra fordon.  
 • Följ trafikreglerna! Rid tex inte på gång- cykelbanor. 
 • Skulle hästen välja att gödsla vägen så försök att åtminstone sparka bort det ner i diket. Detta gäller givetvis bara om du kan stanna och stiga av på ett säkert sätt. Eller om du kan ta dig dit efter ridpasset och fixa det fint. 
 • Var alltid trevlig och visa din tacksamhet till de förare som visar hänsyn och gör rätt! Dels är det trevligt, men samtidigt för de snabb feedback om att detta var ett bra sätt att hantera en häst. 
 • När det gäller negativ feedback, försök att vara tydlig med vad som är fel men lägg inte till för mycket förstärkning varken verbalt eller via kroppspråk. Vi ryttare behöver inte fler fiender i trafiken!
 • VAR ALLTID BEREDD PÅ VAD SOM HELST!

Det vi som förare av ett annat fordon kan göra för att förbättra situationen:

 • När man ser en häst/hästar i trafiken sakta ned i god tid innan du kommit för nära. Detta ger både dig och ryttaren tid att finna bästa lösning för passage. 
 • Försök att etablera ögonkontakt med ryttaren om möjligt. På detta sätt kan man lättare avläsa den andres avsikt. 
 • Kör lugnt och så tyst som möjligt i närheten av hästar. Detta innebär givetvis att man inte använder tutan eller helljuset för att signalera till ryttaren om något. 
 • Passera häst o ryttare med gott avstånd och jämn fart anpassad till att hinna reagera om något händer. 
 • Skulle hästen reagera och börja bli okontrollerad, stanna och ge ryttaren en chans att reda ut situationen.
Ta det försiktigt i trafiken och visa varandra respekt! Detta är ett viktigt ämne och vi ser gärna att ni kommenterar nedan om vi missat något eller om ni har tankar i ämnet!
//SNN
   Tillbaka till blogg

   1 kommentar

   Ärligt talat så väljer jag ibland att leda hästen på gångbana. Det är helt en säkerhetsaspekt, när det är en hårt trafikerad väg och ingen väggren….

   Martina

   Lämna en kommentar

   Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.