Fri frakt vid order över 1500 kr!

Köpvillkor

ALLMÄN INFORMATION

Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Alla priser på www.sebos.se är webb-priser och kan skilja sig från ordinarie butikspriser. Sebos reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och ev. faktafel som kan finnas på vår hemsida eller i våra annonser. Felaktigheter kan förekomma och vi reserverar oss till rätten att utan förvarning göra ändringar på den här hemsidan.

Alla bilder på våra sidor ska ses som illustrationer varför Sebos inte heller kan garantera att en bild återger varans exakta utseende samt egenskaper.

För att handla hos oss ska du vara över 18 år. Om du är under 18 år måste målsman godkänna din beställning. Om så inte är gjort, makuleras din beställning per automatik och du måste be målsman göra beställningen åt dig.

Vi arbetar alltid efter att leverera beställda varor så fort som möjligt, men vi reserverar oss för att varan kan ha hunnit ta slut innan lagd order behandlats klart. Innehåller din beställning produkter som tillfälligt är slut, väntar vi med att skicka din beställning tills alla produkterna finns för leverans. Du kan på egen begäran få delleverans av din beställning, dock tillkommer fraktkostnad samt postförskottsavgift för varje leveranstillfälle. Om inte din order kan levereras i sin helhet så kontaktar vår kundtjänst dig omgående antingen via telefon eller mail. Vi tar självklart hand om beställningarna i kronologisk ordning. Om du inte godkänner ny föreslagen leveranstid har du rätt att häva köpet.

14 DAGARS ÅNGERRÄTT VID DISTANSKÖP

Gäller för köp på www.sebos.se eller via telefon. Enligt distansavtalslagen är du som konsument som handlar produkter på postorder, via telefon eller webb berättigad till ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att returnera oanvänd vara inom 14 dagar efter mottagandet. Varan skickas till vår adress som du hittar nedan.

När du skickar in varan svarar du som kund för returfrakten. Från det att vi mottagit den fullständiga varan i väsentligt oförändrat skick, återbetalas ordervärdet inom 30 dagar.

- Kvittot måste bifogas returen

- Den återlämnade varan ska vara i väsentligt oförändrat skick och alla delar inkl eventuell produktkartong måste returneras

- Ångerrätten måste åberopas inom 14 dagar från mottagandet. Om ovanstående punkter ej uppfylls, godkänns ej din retur och varan returneras till dig och du debiteras för fraktkostnaden.

REKLAMATION

Konsumentköplagen ger dig tre års reklamationsrätt vid fel eller brister på en produkt från den tidpunkt du får varan från oss. Reklamationsrätten gäller för produkter som har fel eller brister vid leveransen. Ett sådant fel eller brist kan vara att varan är defekt eller smutsig vid leverans, att den inte har den färgen eller storleken du beställde, eller att den inte stämmer överens med produktbeskrivningen. Om varan slits ut eller går sönder pga felanvändning, dålig behandling eller utslitning över en rimlig tidsperiod, är det inte grund för reklamation. Det kan ej heller bedömas som fabrikationsfel.

Demoprodukter är varor som använts för visning vid mässor eller liknande. Sådana varor är alltid generöst prisreducerade. Priset är reglerat med hänsyn till eventuella skönhetsfel som kan ha uppkommit vid sadelprovning eller liknande. Ingen bytesrätt gäller för demovaror. Demoprodukter köpes i befintligt skick.

Det är inte försvarbart att låta en söndrig vara ligga en längre tid och därefter reklamera den. För att en reklamation ska godtas måste det kunna bevisas när varan har gått sönder. Om varan inte reklameras direkt är det omöjligt att säkerställa att skadan skett inom "rimlig tid". Tänk också på att om en skada uppkommit så är det viktigt att den tas om hand så snart som möjligt så att den inte förvärras. Går det för långt är risken stor att skadan inte går att reparera. Kan det dessutom påvisas att skadan uppkommit genom "långvarig söndring" finns det ingen möjlighet att hänvisa till att skadan är ett fabrikationsfel.

Om vi godkänner en reklamation så förbehåller vi oss rätten att i första hand reparera varan, om detta inte är möjligt levererar vi en ny. Skulle varan vara slut så återbetalar vi köpeskillingen. Ersättningsvaror skickas ej ut förrän skälig bedömning gjorts. . Bilder är bra, men räcker endast för göra en första bedömning om huruvida varan kan bli föremål för reklamation eller ej.

För att kunna göra en reklamation måste vi få uppgift om;

• när varan köpts

• hur skadan uppkommit

• när skadan har skett

• hur varan hanterats, dvs om den regelbundet skötts enligt våra rekommendationer på hemsidan

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om ett ärende hänskjuts till Allmänna Reklamationsnämnden, följer vi alltid nämndens rekommendation.

Vill du reklamera en vara kan du ta kontakt med oss via mail (info@sebos.se) eller telefon (0708-87 95 28). Varan skickar du till:

Optinoma AB/SEBOS

Stora Enens väg 15 B

439 31 Onsala

Org.nr: 556808-6770

FORCE MAJURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser ifrån underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Sebos sida, som gör att Sebos ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Sebos befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.